WYSIWYG Web Builder

Dozvole za ulazak na Svetu Goru mogu se dobiti u kanacelarijama
Uprave Svete Gore u:
Solunu, ulica Egnatia br. 109, tel. 2310 - 252-578 i fax. 2310 - 222-424
Uranupolisu, tel. 23770 - 71-422.
Iz Jerisosa - preko Nea Roda: Brod polazi u 08:00h. Brod stiže u luku
manastira Esfigmen u 10:00h. Tamo se čeka vozilo manastira Hilandar i
u isti se stiže za 20 minuta. Brod za Hilandar polazi ponedeljkom,
četvrtkom i subotom.
Sa Hilandara brod polazi oko 14:00h i stiže u Jerisos oko 16:00h. (mali
brod).
Iz Uranupolisa brod polazi u 09:45h. Brod stiže na pristanište Jovanica u
10:30h. Tamo čeka vozilo iz manastira Hilandar i u manastir se stiže za
30 minuta. Brod za Hilandar ide svaki dan.
Sa Hilandara brod kreće oko 13:00h i stiže u Uranupoli oko 14:00h
(veliki brod). Ovaj brod je povezan sa autobusom KTEL-a Halkidiki koji
vraća putnike za Solun.
Manastir Hilandar - tel. 23770/23-797, 23-108
Manastir Kakovo - tel. 23770/22-685

POSETA MANASTIRU HILANDAR

Manastir Hilandar iz vazduha
Manastir Hilandar zidine
Aegean tours Beograd
Knez Mihailova 21A TC Milenijum Prizemlje lok 66
+381 11 26-25-663
+381 64 8166-697